Ulstein kommunestyre har vedteke å løyve 15 000 kr i tilskot til lysløype på Leikonsætra. Summen skal takast frå kontoen for tilleggsløyvingar.