– Eg har aldri sett noko slikt før, seier Myrene. Han fortel at fuglen har nett same storleiken og dei same faktenesom ei tradisjonell kråke. Men så var det dette med fargen. – Kan det vere ein albino - eller er det ein sjeldan kråkeart, undrast Otto Myrene og overlet spørsmålet til lesarane.