Vi siterer frå den utsende pressemeldinga: "Kirkens Nødhjelp bruker i årets fasteaksjon Forglemmegei-blomsten som symbol – en påminnelse om alle mennesker som lider uten at vi engang hører om det. Pengene som blir samlet inn i år, vil gå til Kirkens Nødhjelps arbeid med å skape muligheter for mennesker som lever i konstante og oversette kriser. Blant annet tilbyr Kirkens Nødhjelp trygghet i flyktningleirer, tilgang til rent vann, utdanning og helsetilbud. Menighetene i Ulstein og Hareid har arrangert fasteaksjon i en lang årrekke. Også i år stiller et stort korps med bøssebærere tirsdag 27. mars. - Vi er veldig glade for støtten fasteaksjonen får gjennom gaver og frivillig innsats. Gavene gjør det mulig for oss å være tilstede hos mennesker som lever i kriser som ikke er spektakulære nok eller de er for langt borte til at de blir en del av vår bevissthet i rike Norge. Disse menneskene har rett til å bli sett, sier Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp I år er det også 40-års jubileum for Kirkens Nødhjelps aksjon i fastetiden, som har vært arrangert siden 1967. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er norges nest største dør-til-dør-aksjon med sine cirka 40.000 bøssebærere. I fjor ble det samlet inn hele 2 080 000 kroner i Møre og Romsdal, og på landsbasis oppnådde fasteaksjonen ny rekord med 29 millioner kroner."