Sidan 2001 har rammetimetalet i Ulstein blitt redusert frå 2,47 timar til 2,05 timar per elev. For å bøte litt på dette ber oppvekst- og kultursjef Leif Ringstad om midlar til fleire lærarar i skulen. 78 rammetimar vil seie tre stillingar. Ringstad og rådmannen skulle helst tilsett fleire lærarar, men grunna den økonomiske situasjonen kommunen er i, ber dei denne gongen om tre stillingar. Saka skal opp i formannskapet i dag, før ho går vidare til kommunestyret.