Helga har hittil vore roleg på Ytre Søre.

Sidan fredag ettermiddag har det ikkje kome ei einaste sak frå Ytre Søre Sunnmøre. Det kan ikkje bety anna enn at helga har vore roleg. I alle fall har det ikkje skjedd noko som politiet har fått varsel om.