Kommunen ser på fleire aktuelle stader for gravplass