foto
Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

For snart 25 år sidan sjøsette denne båten seg sjølv - no skal den resirkulerast på andre sida av Lyngnesvika