Forslaget om å etablere fem nye tingrettar i revidert nasjonalbudsjett skjer som følgje av løfta om reversere domstolsreforma som Solberg-regjeringa innførte i 2020.

Fleire berømte domstolsleiarar er sterkt usamd i forslaget, og ønskjer at dagens 23 tingrettar får stå uendra, skriv NRK.

Sorenskrivarar i tingrettane Buskerud, Hordaland, Møre og Romsdal, Ringerike, Asker og Bærum, Telemark og Vestre Innlandet aktar no å sende eit brev til Stortinget.

– Vi meiner at dette er eit dårleg forslag som ikkje bør følgjast opp, heiter det i brevet.

Vidare skriv dei at forslaget ikkje inneber ei reversering av domstolsreforma, men ei skiping av fem nye domstolar. Dei meiner dagens struktur fungerer godt, og at endringa vil føre til at fagmiljøa blir svekte.

(©NPK)