Planane for nye omsorgsbustader er ute på høyring

foto