Vil gi eldre auka livskvalitet – har starta opp i Ulstein og Hareid