Island Offshore i Ulsteinvik tek inn åtte kokkelærlingar frå opplæringskontoret for hotell- og matfag i Sogn og Fjordane, som saman med faglærte kokkar får prøve kokkefaget om bord i deira offshoreskip. Ein av desse er Britt Rekkedal (21) frå Fosnavåg.

– Utruleg spennande

Britt Rekkedal har hotell Alexandra i Loen som sin opplæringsstad. Då ho fekk vete om tilbodet i Island Offshore – ville ho prøve kokkeyrket på sjøen.

– Opplegget gjekk føre seg gjennom to år. På den tida fekk eg sjølv prøve korleis det er å jobbe som kokk på eit offshoreskip. Eg gjekk inn som fulltids kokkelærling og følgde skiftordninga med to veker på og fire veker av. Det var ei utruleg spennande og lærerik tid, fortel Rekkedal.

Fleire hotell deltek i lærlingordninga. I tillegg til hotell Alexandra i Loen, deltek Knutholmen i Kalvåg og Quality Hotel i Sogndal i ordninga – der lærlingar får sjansen til å prøve seg på sjøen.

– For lærlingar frå Ulstein, Hareid og Herøy er dette ein kjempeflott sjanse. I desse kommunane er jo interessa for offshore allereie stor. Her kan den som vil prøve ut sjølivet for å finne ut om dei kan leve med ein slik jobb. Det er ei erfaring eg vil anbefale andre lærlingar, legg Rekkedal til.

Veldig positivt

Kursansvarleg Svein Magne Tenfjord i Island Offshore fortel at det er svært positivt for reiarlaget å kunne tilby lærlingar praksisplass om bord i skipa.

– Lærlingane får god oppfølging frå opplæringskontoret sitt og frå dei faglærte kokkane som er tilsett på skipa. Her har Britt, og resten av lærlingane, blitt møtt av ei engasjert besetning i eit profesjonelt miljø. I likskap med alle tilsette må lærlingane gjennom eit tryggleikskurs før dei kan leggje ut på tur, fortel Tenfjord.

Fleire søkjer seg ut av fylket for å skaffe seg jobb. Island Offshore håpar dei kan bidra til å snu trenden.

– Diverre søkjer fleire seg ut av fylket dei bur i for å skaffe seg lærlingplass. Vi håpar at vårt engasjement bidreg til at lærlingane ikkje flyttar ut av fylket, fortel Tenfjord.

Dei som får plass på offshoreskip vil sitje att med svært verdifull dokumentasjon etter enda lærlingtid.

– Om vi ikkje kan tilby lærlingen jobb etter enda lærlingtid, får dei uansett med seg dokumentasjon som vil vera svært verdifull når dei skal søkje jobb i den maritime næringa, legg Tenfjord til.

Betre budd på fagprøve

Tilbodet om lærlingplass på offshoreskip er ei prøveordning som vart sett i verk for om lag to år sidan. Då synte det seg at lærlingar ikkje var godt nok førebudd på fagprøva.

Difor opna opplæringskontoret, i samarbeid med hotella og Island Offshore, tilbodet om todelt opplæringsplan med restaurant og offshore på seks månader kvar.

Miss Universe Norway

Rekkedal har fleire ballar i lufta. Ungjenta frå Fosnavåg er kandidat i Miss Universe, der ho i desse dagar jobbar med å finne sponsorar og samlar poeng.

– Mykje av tida nyttar eg til å ringje rundt til ulike verksemder. Eg gjorde også ein fotoshoot for klekolleksjonen ved Amfi Ørsta. Den fotoshooten tok ti timar, og vart gjennomført på hotell Alexandra på Loen, fortel Rekkedal.