På grunn av vegarbeid er det manuell dirigering på strekket mellom Haddal og Selvågtunnelen.

Det kan difor vere lurt å rekne seg nokre ekstra minutt når ein skal køyre denne vegen.