Ulstein formannskap løyver 50 000 kroner av tilleggsløyvingane til Haddal IL, i samband med bygging av kunstgrasbana på Solsida stadion, i Haddal. Tiltaket blir vidare å innarbeide i økonomiplanen for 2013–2016.

Vedtaket var samrøystes.