Hareid sokn har lenge ønskt å skifte ut golvet i kyrkja – og med det også varmesystemet. Seinast i juni 2014 prøvde soknet seg med ein søknad, men fekk negativt svar frå riksantikvaren i januar 2015. Våren 2015 kom saka seg derimot eit langt steg nærare løysing etter  at det vart oppretta dialog med Harald Ringstad, konsulent i KA (kyrkja sin arbeidsgjevarorganisasjon). Ringstad har lang erfaring frå liknande prosjekt i andre kyrkjer rundt om i Norge. Den vidare prosessen virkar no lovande, heiter det i i ein kommentar til den kyrkjelege delen av Hareid kommune sitt budsjett for 2016. Får ein finansiell dekning, kan prosjektet truleg gjennomførast i 2016.

I samband med at at varmeanlegget vert skifta vil ein også installere SD-anlegg, som til saman truleg vil meir enn halvere straumrekninga. Ettersom Hareid kyrkje er listeført som verneverdig, kan det vere høve til stønad frå Rentekompensasjonsordninga.