Kva om straumen vert borte og vatnet forsvinn?

foto