Førstkomande sundag er det familiegudsteneste i Ulstein kyrkje. Takkeofferet skal gå til Kirkens Nødhjelp på Haiti.