Jan Berset forsikrar om at han trivst godt som rektor på Ulstein vidaregåande skule. At han no stiller som ordførarkandidat må ikkje tolkast som at han vil kome seg vekk frå skulen. Om han til hausten blir vald inn som ordførar for Ulstein kommune, vurderer han å seie ifrå seg stillinga som rektor. Rektorar kjem og rektorar går, seier Berset roleg. Det er ein samla nominasjonskomité i Ulstein Høgre som har innstilt Jan Berset som ordførarkandidat. Dette tilbodet har Jan Berset takka ja til. Leiar i komiteen, Tor Meinseth, minner om at det sjølvsagt er medlemsmøtet i Ulstein Høgre som har det siste ordet i kven som skal vere partiet sin ordførarkandidat, men Jan Berset har ein samla nominasjonskomite bak seg. For komiteen har det vore viktig at Jan Berset er ein røynd og ryddig politikar. Dei var godt nøgde med tida hans som ordførar, og ser gjerne at arbeidet frå sist no blir ført vidare. Les heile intervjuet med Jan berset i papirutgåva av Vikebladet Vestposten tysdag 23. januar.