Sidan i går har det vore redusert framkommelegheit og manuell dirigering på strekninga mellom Volda og Eiksund på natta (frå ni på kvelden til seks på morgonen).

Grunnen er vedlikehaldsarbeid. Det er ingen omkøyringsmoglegheiter. Utrykningskøyretøy kan passere.

Arbeidet vil halde fram til onsdag 1. februar.