Valnemnda i Ulstein kommune føreslår at Tore Roppen held fram som leiar i Ulstein Eigedomsselskap KF, nestleiar blir Lidbjørn Vattøy i perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015.

Med seg i styret får dei Gro Anita Engh (1 år), vara er Jon Ove Ringstad (1 år). Vara for Vattøy (1 år) er Eli Skaatun (1 år). Frå før er Einar Nevstad (vara Aase Ulla) og Greta Notanes (vara Medina Bektic) valde.

Det er førebels uvisst kven som skal vere vara for Tore Roppen.