Ifølgje Smp.no slaktar Telemarksforskning - i ein rapport tinga av FEFAST - rapporten som professor Viktor D. Norman i fjor laga foir HAFAST. +