Nominert til nasjonal innovasjonspris på 500.000 kroner