I den utsende pressemeldinga står det vidare: "Leveransen er til ”Costa Fascinosa”, et cruise skip på 114.500 dwt. som skal bygges av Fincantieri gruppen i Italia. Skipet har en kapasitet for 3700 passasjerer og blir utrustet med 2100 Jets toalett – samt 6 Jets vakuum uniter med Vacuumarator™ pumper. Skipet er et søsterskip til ”Costa Favolosa” som nå er under bygging på Fincantieri. Jets har også nylig levert toalettsystemet til det største skip i Carnival flåten ”Carnival Dream” på 130.000 dwt. Dette skipet, med kapasitet for totalt 6000 passasjerer og mannskap, seiler nå i Caribien ustyrt med 2500 Jets toalett. Søsterskipet"