Boka vart trykt i 3.000 eksemplar, men no har heile opplaget gått ut frå forlaget - og det er tinga inn eit ekstraopplag på nye 3.000 bøker. Boka er inndelt slik radioprogrammet er det - og med tre faste ekspert-kommentatorar: Ornitolog Alv Ottar Folkestad, dyrlege Olaf Birkeland og akvarist Jan Einarsen. Boka inneheld over hundre dyrehistorier frå heile Møre og Romsdal.