I Vikebladet Vestposten seier vi oss svært leie for feilen. Saklista til kveldens møte finn du i annonsen i papiravisa.