– Det vil vere ei historisk feilvurdering å plassere eit oppvekstsenter her

foto