– Vi skal ikkje berre feire, men vi skal sende ein bodskap