Dette svarer vegvesenet om nedsett fartsgrense på Bigset

foto