– Mjølka bør ikkje vere så dyr at folk ikkje har råd