Legeårsverk pr 1000 innbyggarar på Søre Sunnmøre i 2005:

Vanylven 1,64 Sande 1,12 Ørsta 1,10 Hareid 1,01 Herøy 0, 94 Volda 0,82 Ulstein 0,75 Når det gjeld årlege driftsutgifter pr. kilometer kommunal veg og gate på Søre Sunnmøre har Herøy høgast tal, medan Hareid bruker klart minst.

Brutto driftsutgifter pr. km kommunal veg og gate på Søre Sunnmøre i 2005:

Herøy 91.365 Ørsta 88.440 Volda 62.776 Ulstein 58.013 Sande 46.132 Vanylven 42.731 Hareid 34.115