Framlegget i fylkesutvalet om å gje elevane på Garsholhaugen fri skuleskyss var eit fellesframlegg frå alle dei politiske partia.