Ein tur til Ertesvågfjellet og Uglesætra er ein tur litt utanfor allfarveg. Men Bjarne Røren opplyser at råsa startar ved huset til Elsa og Olav Dimmen på Dimnøya. Bjarne Røren og Olav Dimmen rydda eigenhendig den attgrodde råsa i fjor. No ligg ho under eit teppe av snø, men Røren opplyser at der er trakka ei rås i snøen også, så det skal vere enkelt å finne fram. Når det er berrt tek turen om lag 20 minutt. Vinterstida tippar Røren at folk flest brukar ca. ein halv time. Råsa går ikkje i spesielt bratt terreng, og høver godt både for småbarnsfamiliar og eldre folk. Komen opp på Uglesætra kan folk studere torvsjåa som Dimmen og Røren har restaurert. Dei starta arbeidet 2. januar i fjor, og var ferdige i mars 2009. Sidan då har 250 personar skrive seg inn i turboka. Røren fortel at torvsjåa vart sett opp ein gong etter 1862 av Olavius Skogstrand, bestefar til Johannes Strand. No har dei flott lagde steinmurane fått tak over seg, og karane har laga til sitjeplassar og bord både inne i sjåa og utanfor. – Folk må gjerne kose seg inne i skjåa, men dei må ikkje øydeleggje eller fjerne noko av inventaret, understrekar Bjarne Røren. Blant inventaret er både ei nylaga torvtrille og torvspader.

Bjarne Røren (t.v.) og Olav Dimmen utanfor torvskjåa som dei har restaurert.
Elsa Dimmen, Olav Dimmen og Bjarne Røren kosar seg inne i torvskjåa.
På framsida av gjesteboka er det foto av han som lødde opp torvskjåa, Olavius Skogstrand.
I og rundt torvskjåa er det laga sitjeplass til mange. Det er berre å bruke henne, men ikkje øydelegg noko, oppmodar Bjarne Røren.
Gunnar Øvrelid har gitt emna til denne torvtrilla.