Ikkje hytteforbod, men strenge avgrensingar på påskefjellet

foto