Tanken om å bli journalist kom til meg i ungdomsåra