Planen var at Regjeringa skulle levere sitt forslag til våren, så skulle Stortinget gjere vedtak før sommarferien, i juni. Men no har Aftenposten snakka med sentrale personar i Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti. I samtalane med dei kjem det fram at stortingsfleirtalet vil ha fortgang og gjennomføre vedtak så snart siste frist for frivillige samanslåingar går ut nyttårsaftan. Aftensposten spår at at det kan bli fatta vedtak alt i januar, eventuelt tidleg i februar.

Mellom 15 og 20 norske kommunar er på lista over kommunar som kan bli tvangssamanslått. Der står det at Ulstein og Hareid blir tvangssamanslått. Det vil også Herøy og Sande.

Førre veke skreiv vikebladet.no om at kommunane Herøy og Sande har underteikna avtale om Havøy kommune.

Helge André Njåstad, leiar i kommunalkomiteen, hevdar til Aftenposten at dei ønskjer fortgang etter for fleire kommunar har bede om det.

Samstundes opnar Aftenposten i artikkelen sin for at KrF ikkje blir med på denne tvangssamanslåinga.