Politiet har gjennomført et overflatesøk av branntomta, men har avslutta dette arbeidet for i dag. Staden vil verte sikra. Sunnmøre politidistrikt har bedt Kripos om assistanse. Videre arbeid på branntomta vert gjenopptatt når mannskapa frå Kripos er på plass. Dette vil skje førstkommande onsdag.

Dei omkomne er henta ut

Alle dei fire omkomne i brannen på Flusund i Herøy kommune er no henta ut av det totalskadde huset. Dei omkomne er enno ikke identifisert. Politiet opplyser at det er ingenting som tyder på at det er fleire enn dei fire som er omkomne i brannen.