Er du klar for overgangen til DAB-radio?

Det store teknologiskiftet for radio nærmar seg. I ein e-post til kommunane opplyser Medietilsynet at NRK blir teke av FM-nettet i Møre og Romsdal

8. februar 2017, medan dei kommersielle radiokanalane kjem etter 21. april.

- Er innbyggarane i kommunen din budd på dette? spør Medietilsynet.

Regionvis sløkkeplan

FM blir erstatta med DAB+ etter ein regionvis sløkkeplan. Alle rikssende radiosendingar blir heil-digitale. Det betyr at ein må ha tilgang til digitale løysingar i heim, hytte, bil og båt o.s.v. for å kunne følgje med.

Men mange lokalradioar vil sende på FM-bandet også etter 2017-omlegginga.

Så å seie alle DAB+-radioer som har vore selde i Norge dei siste åra kan også ta imot FM-signal.

-  Kontakt bilforhandlaren om råd

Dei som ikkje har DAB+-løysing i bilen bør kontakte sine bilforhandlarar for råd om slik løysing. Ved å levere gamle radioar til gjenvining kan 93 prosent av materialet i radioen nyttast til noko nytt.

På Medietilsynet sine nettsider (www.medietilsynet.no/digitalradio) kan ein finne meir informasjon om kanalar, dekning, tunnelar, gjenvinning med meir.