Samrøystes styre: Det blir nedlegging av Mork

foto