Regjeringa utset trinn 4 i gjenopningsplanen – justerer trinn tre