Vil inn i kommunestyret for å kjempe for reduserte forskjellar