foto
Sara McPherson passa på at det gjekk trygt for seg når borna prøvde FunBall på vatnet. Ballen med utstyr var lånt ut frå Trebaatfestivalen. Foto: Ingvild Aursøy Måseide

– Her får dei vere seg sjølve