ALP Striker, eit Ulstein-design, bygd av Niigata Shipbuilding & Repair i Japan, vart døypt 13. mai 2016.

Dette er det første av fire havgåande slepebåtar/ankerhandteringsfartøy (AHTS) til ALP Maritime Services. Kvart av dei har ei slepekraft på kring 300 tonn.

Skipa er av SX157-designet, og er ein del av ALP si "Future class". Skipa har ei servicefart på 13 knop og ei toppfart på 19 knop. Med ein drivstoffkapasitet på meir enn 3500 m3, kan dei taue for full kraft i 45 dagar, noko som gjer at dei kan utføre oppdrag på tvers av dei store verdshava utan noko opphald.

Skipa vart spesielt utvikla til dette prosjektet i nært samarbeid mellom skipsdesignselskapet Ulstein Design & Solutions AS og skipseigar ALP Maritime Services. Sistnemnde er eit underselskap av Teekay Offshore Partners L.P.

Ein havgåande slepebåt skal i hovudsak slepe oljeriggar eller FPSO-ar (flytande produksjonssystem) frå byggeverfta til installasjonsområda på oljefelta. I tillegg vert desse skipa utrusta med dynamisk posisjonering klasse II og ankerhandteringskapasitet for å kunne assistere under installasjons- og tilkoplingsfasen til dei taua objekta. Skipa er 88,9 meter lange og 21 meter breie.

Ny marknad

Då kontrakten vart skriven var dette ein ny marknad for Ulstein, og den største enkeltkontrakten til då for Ulstein Design & Solutions AS.

I arbeidet med utviklinga av designet måtte Ulstein syte for at kvart skip har tilstrekkeleg slepekraft og er tilstrekkeleg driftstrygge til å kunne handtere også dei aller tyngste slepa ved hjelp av berre to fartøy. Miljø og drivstofføkonomisering har også vore viktige kriterium.

Skipa er klassifiserte med DNV sine klassenotasjonar Clean Design og isklasse 1B, noko som gjer at dei kan operere i eit utvida arbeidsområde. Dei er i tillegg utstyrte som ankerhandteringsfartøy, som mellom anna inkluderer hekkrull, ein tretromla vinsj med 400 tonns hivekraft, og med kjettinglås for riggkjetting. Innreiinga for 35 personar er romsleg og komfortabel med tanke på at skipa skal opphalde seg i lange periodar på sjøen, heiter det i ei pressemelding.

Ulstein har også hatt ansvar for leveransane av hovudkomponentar som motorar, thrusterar og propellar, vinsj, kraftdistribusjon og thruster drives, kontrollsystem og kommunikasjonssystem.

I ulike byggefaser

Dei tre søsterskipa er i ulike skipsbyggingsfasar. Skip nummer 2, ALP Defender, er det neste som blir ferdigstilt, medan skip nummer 3, ALP Sweeper, vart sjøsett 7. mai 2016. Det fjerde skipet får namnet ALP Keeper.