Hareid kommunestyre skal godkjenne rekneskapen for 2013 i førstkomande møte – før ferien.

I tilrådinga frå rådmannen heiter det at kommunen kom ut med eit netto positivt driftsresultat på vel 4 millionar kroner i fjor.