Under allmøtet med sitesjef Trond Røren og Jan Erik Kleppe, leiar for seismikk- og subsea ved Rolls-Royce Hjørungavåg, fekk dei tilsette orientering om stillingar dei kan søkje på.

– Det var stillingar på globalt nivå, såkalla «knowlegde» innan subsea og seismikk. Då er vi tilsette i Norge, men må reise verda rundt til andre lokasjonar og til leverandørar, forklarer Gina Bjørdal, tillitsvald for Fellesforbundet.

– Dette er eit tilbod som leiinga kjem med for å prøve å behalde kompetansen innan seismikk og subsea, legg ho til.

I august i år fekk dei 199 tilsette ved Rolls-Royce Marine i Hjørungavåg varsel om selskapet skal leggje ned avdelinga, og at det skal skje i løpet av første halvår 2016.

Kor mange som misser jobbane sine er framleis uvisst, men Bjørdal legg ikkje skjul på at uvissa begynner å tære på.

– Og uvissa vart ikkje mindre etter allmøtet med leiinga torsdag. Planane for framtida er svært diffuse. Så her lurer vi på kven som må gå, og kven som får bli. Det er varsla permitteringar både ved Rolls-Royce Brattvåg og Ulsteinvik, så håpet om at mange får gå dit er ikkje så stort, seier Bjørdal.

Akkurat no er arbeidsoppdraget installasjonar på eit stort tårn til Asop. Etter planen skal det vere ferdig i februar ein gong. Etter den tid er oppdraga i Hjørungavåg få.

Kanskje må nærare 70 gå

Per Hallvard Garnes, tillitsvald for funksjonærane ved Rolls-Royce i Hjørungavåg, stadfester at han har same inntrykket som Gina Bjørdal.

– Eg fryktar at så mange som 1/3-del av dei tilsette i Hjørungavåg må gå, seier han.

I tilfelle, betyr det at nærare 70 personar mister jobben sin.

Garnes opplyser at dei tillitsvalde skal ha møte med leiinga ein gong i neste veke.

– Med med varsla nedbemanning både i Brattvåg og Ulsteinvik er nok ikkje håpet så stort om at mange får jobb desse stadene, resonnerer Garnes også.