Volda kommune har lyst ut 100 prosent fast stilling som personalsjef i kommunen.

16 personar har søkt på stillinga, 6 menn og 10 kvinner. Nyleg avgått ordførar Arild Iversen er er ein av søkjarane.

Alle søkjarane er gjort offentlege, og dei er som følgjer:

1 Nikita Hanna Bigset (22), pleieassistent, Hareid.

2 Norunn Karin Myklebust (57), seniorskattejurist, Volda.

3 Ellen Synnøve Aarseth (49), einingsleiar, Ørsta.

4 Kari Standal (50), seksjonsleiar/psykologspesialist, Volda.

5 Stian Runne Brandal (32), avdelingsleiar, Brandal.

6 Renathe Rossi-Kaldhol (38), bu- og habiliteringsleiar, Ulsteinvik.

7 Karen Longva Buset (37), fulltidsstudent (master i samfunnsplanlegging og leiing), Vartdal.

8 Jannicke Aarø (46), personal. og kvalitetssjef Ålesund.

9 Berit Lyngstad (43), leiar i NAV Herøy, Ulsteinvik.

10 Ingunn Gjengedal, (45), avdelingsleiar, Ørsta.

11 Roar Ove Gjersdal (57), Manager Operational Purchasing, Ørsta.

12 Odd Reidar Kvalsund (50), dagleg leiar, Ulsteinvik.

13 Rigmor Nekstad (46), adjunkt m/tillegg, Hovdebygda.

14 Håkon Bø (50), rådgjevar, Volda.

15 Jørn Reite (61), team Leader, Volda.

16 Arild Iversen (58), førstekonsulent personalavdeling, Volda.