I alt 70 bilførarar vart stoppa av politiet under ein kontroll i Myrvåg i formiddag. Politiet fann ingen ting å setje fingeren på hos nokon av dei. Det gjorde dei heller ikkje då dei litt seinare kontrollerte 44 bilistar i Gursken.