Onsdag ettermiddag var heile Ytre Søre Sunnmøre utan straum i underkant av ein time. Til saman var rundt 10.000 Tussa-kundar råka av straumbrotet.

"I samband med sanering av Tussa Nett si 66 kV-linje i Rotevassdalen i Volda kommune, vart nærliggjande 132 kV-sentralnettslinje skada. Det førte til at store delar av Tussa Nett sitt forsyningsområde vart utan straum onsdag ettermiddag.

Straumbrotet omfatta delar av Volda og Ørsta kommunar i tillegg til kommunane Hareid, Ulstein, Herøy og Sande på ytre søre Sunnmøre. Om lag 10 000 straumkundar vart råka, og dei siste kundane fekk att straumen etter om lag 40 minutt.  Det er Sogn og Fjordane Energiverk (SFE) som eig 132 kV-sentralnettslinja, og utførande entreprenør av saneringsarbeidet er Ringeriks-Kraft Service AS."