Det er gledeleg å sjå at russetida kan brukast til noko positivt