Kari Janne (24) har tidlegare jobba både på Union Hotel i Geiranger, Ulstein sjukeheim, Radisson SAS Bergen og Royal Garden i Trondheim. Den siste faste arbeidsplassen sin hadde ho ved ein kafe i Ulsteinvik, og då drifta vart nedlagd besteme Kari Janne seg for at tida var komen til å prøve noko nytt. Ein onkel fortalde meg at stuertstillinga var ledig om bord i båten der han jobbar. Eg tok kontakt med reiarlaget Ole Sætemyr, og fekk jobb nesten på dagen, fortel ho. At den ombygde trålaren snart skal reise til Mexico på seismikk-oppdrag, synest Kari Janne er ekstra lokkande. Det skal bli kjekt å få sjå litt av verda. Eg skal ta fly frå Oslo til Huston i Texas, og gå om bord i "Tenor" i Nashville. Nøyaktig tidspunkt for avreisa til Mexico veit ho ikkje enno. Truleg blir det i starten av februar. Då Kari Janne bestemte seg for å ta fagbrev som kokk tenke ho ikkje på at ho fekk ei utdanning som kunne føre henne til sjøs. Men arbeidet som restaurantkokk er hardt, og er forholdsvis dårleg lønna.

Løna blir nesten dobla

No får eg nesten dobbelt så høg løn, og ei skiftordning der eg går seks veker på og har seks veker fri. Det skal bli herleg. Førebels blir Kari Janne den einaste kvinna om bord i Tenor, men ho har forstått det slik at båten treng meir mannskap, og ho har tru på at der vil kome fleire kvinner etter kvart. Inntrykket mitt er at kvinnene er på veg inn i sjøfartsnæringa. Stor trong for fleire sjøfolk, god løn og gode skiftordningar gjer sjølivet forlokkande også for oss, kommenterer Kari Janne. Medan ho ventar på å kome seg ut på bølgjene blå jobbar ho i kantina ved Kleven Verft.