Linda Haddal Røssevoll (H) beklaga forslaget om å legge ned "snarast". Ho meinte folk hadde krav på forutsigbare tilbod, og då blir det feil å legge brått ned. Særleg når det rammar så små ungar som dette. Øyvind Strand (FrP) meinte det kvilde eit ansvar på kommunen til å sjå utviklinga på barnehagesektoren i samanheng. Han hevda at dei ekstra utgiftene kunne ha vore innarbeidde i budsjettet. - Vi visste at det ikkje ville henge i hop, sa han. Kjersti Røyset Topphol (KrF) sa seg glad for at tilbodet vart halde oppe til ferien. Rådmannen repliserte til Strand at ein ikkje hadde så god oversikt på det tidspunktet budsjettarbeidet tok til. .