Den nye ordninga opnar for eit meir fleksibelt timetal på SFO. Kommunen oppsummerer røynslene frå Haddal skule med denne ordninga som gode. Foreldra kan velje kor mange timar barnet sitt skal vere på SFO, men bind seg til eit fast timetal kvar veke. Endringa gjeld frå 1. august 2007.